گروه آموزشی تصویر متحرک (انیمیشن)

 

 

 امیر محمد دهستانی : مدیر گروه 
مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک: a.dehestani@art.ac.ir

رزومه

 

 

«اعضای هیات علمی »

 

۱- حامد اکرمی

پست الکترونیک: h.akrami@art.ac.ir

رزومه

 

۲- دکتر محمدرضا حسنائی

پست الکترونیک: hosnaee@art.ac.ir

رزومه

 

۳- دکتر فاطمه حسینی شکیب

پست الکترونیک: f.hosseinishakib@art.ac.ir

رزومه

 

۴- سارا خلیلی

پست الکترونیک: sara.khalili@art.ac.ir

رزومه

 

 

 

۵- امیرمحمد دهستانی

پست الکترونیک: a.dehestani@art.ac.ir

رزومه

 

۶- سید علیرضا س-گلپایگانی

پست الکترونیک: golpayegani@art.ac.ir

رزومه